Kennismaken
Onderscheid
Opleidingsaanbod
De afgelopen periode
Udo Ras
Contact
Publicaties
Overdenking
Algemene voorwaarden

Wij zijn een advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in ‘coaching’ als stijl van leidinggeven en begeleiden. Dat wil zeggen dat wij ons ‘voornamelijk’ richten op organisaties en individuen die hun huidige stijl van leidinggeven en begeleiden willen veranderen in een coachende stijl. Niet omdat men dat als trendvolger zou moeten doen, maar omdat men daadwerkelijk staat achter het centrale principe van coaching namelijk: ‘Zelfsturing stimuleren en toelaten waardoor mensen bewust kiezen om verantwoordelijkheid te nemen voor gewenste en geaccepteerde organisatiedoelen’.

Coaching is het proces waarin een appèl wordt gedaan op het zelflerende en zelfsturende vermogen van mensen. In een maatschappij die voortdurend en steeds sneller verandert kan alleen iemand met een zelflerende en zelfsturende houding optimaal presteren.

Niet de rol van ‘toeschouwer’ past hierbij, maar de rol van ‘deelnemer’. In een coachende organisatie nemen mensen zelf verantwoordelijkheid voor hun resultaatgebied. Het gevolg hiervan is dat zij (nog) meer gemotiveerd en betrokken raken bij hun eigen resultaten en dat deze uiteindelijk sneller, beter, efficiënter, goedkoper en met meer plezier worden behaald. De coach heeft in dit proces een ‘sturende’ rol. De coach geeft ‘sturing aan zelfsturing’. Hij of zij faciliteert binnen heldere kaders, waardoor mensen in staat worden gesteld het beste van henzelf naar boven te laten komen.

Wil een organisatie een coachende organisatie worden dan moet er worden geïnvesteerd. Geïnvesteerd in tijd en geduld, ontwikkelingsruimte, geloof in potenties van mensen, betrokkenheid bij mensen en de ontwikkeling van coaches en medewerkers. Wij richten ons op de ontwikkeling van die coaches en medewerkers en op de implementatie van de coachingsprincipes in de organisatie. Dat doen we niet vanuit een ingewikkeld theoretisch model, bedacht vanachter een bureau, maar met een methodiek die is ontstaan vanuit de praktijk en dus toepasbaar is in de praktijk. Niet voor niets horen we onze klanten voortdurend zeggen:

  • ‘Onvoorstelbaar, alles wat je leert kan je direct, de volgende dag al, in de praktijk toepassen!’
  • ‘Geen theoretische trainingen met verzonnen ideale voorbeelden, maar praktische trainingen toegespitst op mijn werksituatie’
  • ‘Ik begrijp nu pas wat coaching werkelijk inhoudt en wat er wordt verwacht van een coach’
We werken niet met trainers die het 'coachen', naast andere trainingsonderwerpen, ‘erbij’ doen. Onze trainers zijn ervaren coaches, die de kracht van coaching daadwerkelijk aan den lijve hebben ondervonden en die uitsluitend en voortdurend in hun denken en doen bezig zijn met ‘coaching’.

Voorbeelden van profit- en non-profitorganisaties waar we de afgelopen jaren gewerkt hebben en/of nog regelmatig werken, zijn:

Gemeente Enschede
Sociale Verzekeringsbank
PON Automobielbedrijven
Kennisnet Zoetermeer
ABN AMRO
TU Delft
Stanislascollege Rijswijk en Delft
Centrum 16 22 Den Haag
Gemeente Groningen
Keii Onderwijs & ICT
Gemeente Den Haag
Hogeschool Fontys
AOC Nordwin College Leeuwarden
Grolsch
Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen VASMO
's Heeren Loo
Middin (voorheen Steinmetz|deCompaan)
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Intergamma
KPMG
Lucas Onderwijs Den Haag e.o. diverse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
Ordina
Autoschade Möller Rotterdam
Provinciale Staten Drenthe en Friesland
Gemeente Roermond
Sutfene Zutphen
Verkade
Mondriaan Educatie Den Haag
Stichting Wereldvenster Den Haag
Gemeente Utrecht