Kennismaken
Onderscheid
Opleidingsaanbod
De afgelopen periode
Udo Ras
Contact
Publicaties
Overdenking
Algemene voorwaarden

Natuurlijk heeft het Coronavirus de afgelopen periode ook voor de werkzaamheden van U.R. Coaching en Zelfsturing weer gevolgen gehad. Opleidingsprogramma’s werden steeds weer tijdelijk opgeschort of kregen een andere startdatum. Individuele coachingen gingen gelukkig allemaal door, hetzij telefonisch, hetzij fysiek met in achtneming van de voorschriften (minimaal 1,5 meter afstand)! Gelukkig zijn alle trainers uit het samenwerkingsverband nog steeds gezond en staan zij te popelen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Hieronder een selectie uit de projecten die wel doorgang hebben gevonden in de periode van januari tot en met april 2021. • We hebben de open versie van de training Communicatiestijlen afgerond. Uit alle reacties van de deelnemers blijkt wederom, dat deze training voor iedereen die met mensen moet samenwerken onmisbaar is. Het feit dat je leert hoe je op eenvoudige wijze, zonder een ander mens te worden, bewust je communicatie kunt aanpassen in de samenwerking met anderen, levert veel ontspanning en resultaat op. Hierdoor verloopt de onderlinge samenwerking een stuk prettiger en effectiever.
  Op 14 oktober start de nieuwe open versie van deze training, die toegankelijk is voor iedereen. Op de pagina Opleidingsaanbod/Open opleidingsprogramma’s vindt u de data. Heeft u belangstelling neem dan snel contact met ons op, er zijn nog een paar plaatsen vrij.

 • Op het Montfort College in Rotterdam zijn we in het najaar van 2019 gestart met het project Leren leren in het huiswerkuur. Op deze school hebben leerlingen elke dag een huiswerkuur, waarin docenten hen begeleiden om hun huiswerk op een effectieve manier te maken. Samen met een aantal docenten hebben we eerst geïnventariseerd aan welke voorwaarden een goede begeleiding moet voldoen om leerlingen te laten leren. Vervolgens zijn we deze docenten gaan observeren m.b.v. een kijkwijzer en hebben we met elkaar geconstateerd aan welke voorwaarden wel of niet werd voldaan. Op basis van hun enthousiaste reacties is dit project uitgebreid. Er zouden vanaf begin november 2020 meer docenten worden geobserveerd. Helaas hebben er door het Coronavirus en de sluiting van de scholen maar een aantal observaties plaats gevonden. We hopen na de zomervakantie dit project weer te starten.

 • Bij autoschadeherstelbedrijf Möller in Rotterdam hebben we een training verzorgd waarin het Coachend leidinggeven en begeleiden centraal staat. In 2 dagdelen is aan de orde gekomen en beoefend hoe je met behulp van vragen stellen sturing kunt geven aan zelfsturing. Door dit principe worden collega’s 5 à 10% actiever, zelfstandiger en resultaatgerichter in hun werkproces. Bovendien worden zij oplossingsgerichter en kritischer. In februari en maart vonden 2 observatierondes plaats. Het bleek dat de meeste deelnemers al snel elementen uit de training toepasten en verbaasd stonden over het effect dat dit had op zowel henzelf als hun collega's!

 • Bij Middin, een grote zorginstelling in Zuid-Holland, zijn we gevraagd om het wekelijkse regionale overleg efficiënter te laten verlopen. Dit overleg liep regelmatig uit, agendapunten gingen een hele andere kant op dan de bedoeling was, of eindigden zonder conclusie en/of heldere (vervolg)afspraak. Het begeleidingsprogramma bestond uit de korte training Resultaatgericht vergaderen, waarin de regiomanagers is aangeleerd:

  • hoe zij een agenda resultaatgericht kunnen formuleren;
  • hoe zij agendaonderwerpen resultaatgericht kunnen voorbereiden en bespreken
  • hoe zij een overleg resultaatgericht kunnen leiden en koppelen aan een actielijst.

  Vervolgens zijn een aantal overleggen geobserveerd en geëvalueerd. Al tijdens de tweede observatie konden we concluderen dat diverse elementen uit de training werden toegepast, waardoor het overleg meer gestructureerd verliep. Bovendien vonden de overleggen plaats binnen de van te voren afgesproken tijd. Om deze verbeteringen te borgen zullen er nog een aantal observaties plaatsvinden.

 • Naast de bovenstaande projecten hebben we de afgelopen periode ook weer veel mensen individueel gecoacht. Het is fijn om te constateren dat mensen het prettig en zinvol vinden om, samen met een coach, in een of meerdere gesprekken hun gedachten te ordenen. Het doel van deze individuele coaching is altijd dat mensen de voor hen juiste keuzes gaan maken. Voor ons een dankbare taak, voor de mensen die worden gecoacht vaak een opluchting en een helder overzicht van de mogelijkheden die zij hebben om invloed uit te kunnen oefenen op hun situatie.