Opleidingsaanbod
Kennismaken
Onderscheid
Opleidingsaanbod
De afgelopen periode
Udo Ras
Contact
Publicaties
Overdenking
Algemene voorwaarden

'Individuele coaching'
Veel mensen weten niet half wat ze al weten. Ze wikken, wegen en twijfelen daardoor. Een goed gesprek met een coach leidt tot keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. De meerwaarde van een dergelijk gesprek ligt in de objectiviteit van de coach.

'Coaching on the job'
Een bijzondere vorm van individuele coaching. Een gedeelte van de coaching vindt namelijk plaats op de werkvloer. Na één of meerdere voorbereidende gesprekken volgt de coach daadwerkelijk de uitvoering van een aantal acties in de dagelijkse praktijk. Hierna volgt een gesprek waarin de uitgevoerde acties worden geëvalueerd, gevierd of eventueel nader worden bijgesteld. Dit volgen van acties tijdens de daadwerkelijke uitvoering vereist natuurlijk instemming van alle betrokken partijen. Dat de bewustwording (en het leereffect) in een Coaching on the Job groot is moge duidelijk zijn. Er zijn nauwelijks andere vormen te bedenken waarin de gecoachte zich zo bewust is van zijn of haar handelen en vervolgens zoveel feedback krijgt over dit handelen.

Speciaal voor mensen die beroepshalve adviseren en trainen biedt U.R. Coaching en Zelfsturing een coaching on the job voor trainer/coaches aan. Wij volgen je tijdens de uitoefening van je training en coachen je vervolgens naar een beter resultaat.

'Open space'
Conferentievorm waarin gebruik wordt gemaakt van de principes van coaching. Bijzonder geschikt om te weten te komen wat mensen drijft en bezighoudt in de eigen organisatie en om verborgen talenten te ontdekken.

'Lezingen'
Wij verzorgen lezingen over alles wat te maken heeft met coaching en zelfsturing. Ook in onze lezingen hanteren wij de kracht van het ‘ervarend leren’. Een lezing van U.R. Coaching en Zelfsturing bestaat nooit uit alleen maar ‘uitleggen’!