Opleidingsaanbod
Kennismaken
Onderscheid
Opleidingsaanbod
De afgelopen periode
Udo Ras
Contact
Publicaties
Overdenking
Algemene voorwaardenCommunicatiestijlen 2,5 dagen - € 875,00

95% van ons gedrag en onze communicatie wordt aangestuurd door ons onderbewuste en is gericht op het vermijden van ‘pijnprikkels’ en/of het geaccepteerd worden door onze (sociale) omgeving? Mooi geregeld eigenlijk! We beschermen ons dus intuïtief tegen pijn en ongemak waardoor we het grootste gedeelte van onze tijd en ons leven in onze comfortzone verkeren. Onze automatische piloot regelt allerlei ingewikkelde (communicatie)processen zonder dat we daar bewust tijd en aandacht aan hoeven te besteden. Dat zorgt ervoor dat we grotendeels onbewust-bekwaam samenleven en samenwerken met anderen.

Maar het feit dat we ons een groot gedeelte van ons gedrag en onze communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) niet bewust zijn, kan ook in ons nadeel werken! Soms leidt ons eigen gedrag en onze eigen communicatie helemaal niet tot een prettig en effectief samenwerkingsverband! Soms zorgt het gedrag en de communicatie van anderen ervoor dat we absoluut niet in onze comfortzone zitten en zijn we niet in staat daar verandering in aan te brengen! Dan verzuchten we dat het overtuigen van mensen, weerstanden overwinnen en betrokkenheid bevorderen zulke lastige opgaven zijn.

In de training Communicatiestijlen:

 • Leer je wat je eigen communicatiestijl is en hoe je die van anderen eenvoudig kunt herkennen.
 • Ga je jezelf, maar ook anderen beter begrijpen.
 • Leer je bewust sturing geven aan je eigen gedrag en communicatie en kun je je pro-actief inleven in die van anderen.
 • Kun je vooraf inschatten hoe jij of een ander gaat reageren in bepaalde situaties waardoor de onderlinge spanning in belangrijke mate afneemt.
 • Heb je in de praktijk je eigen gedrag aangepast, waardoor de gezamenlijke communicatie en samenwerking met iemand uit je omgeving een positieve impuls heeft gekregen.

In de training wordt de eerste dag aandacht besteed aan welke verschillende communicatiestijlen er zijn, hoe je ze kunt herkennen en hoe de stijlen elkaar beïnvloeden. Aan het eind van de eerste dag heb je een goed beeld van wat jouw eigen communicatiestijl is. Op de tweede dag kijken we in hoeverre je met behulp van deze opgedane kennis in staat bent om je eigen gedrag en je eigen communicatie tot op zekere hoogte (zonder een compleet ander mens te worden) aan te passen aan die van anderen. Je leert te kijken naar hoe de ander jouw boodschap het liefst ontvangt, waardoor de onderlinge communicatie verandert en verbetert. Je sluit deze dag af met een concreet plan van aanpak voor de periode tot het laatste dagdeel van deze training, waarmee je bewust sturing gaat geven aan je eigen gedrag en communicatie. Het laatste dagdeel (09.00 uur tot 13.30 uur) bespreek je en evalueer je samen met de andere deelnemers de resultaten van je plan van aanpak en in hoeverre je dus in staat bent geweest je eigen gedrag en communicatie en daardoor automatisch dat van anderen te beïnvloeden.

De eerstvolgende cyclus vindt plaats op: 14 oktober, 4 november en 9 december 2021. Deze training is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de betreffende inhoud, ongeacht zijn of haar functie en/of vooropleidingsniveau. In de kosten voor deze training is het cursusmateriaal inbegrepen. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Inschrijven kan tot 1 oktober 2021 (maar de ervaring leert dat deze training snel volloopt) door een e-mail te sturen naar info@urcoaching.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.


Coachend leidinggeven en begeleiden 4 dagen - € 1.495,00

Coaching is het proces waarin het zelflerende en zelfsturende vermogen van mensen wordt gestimuleerd en ontwikkeld. Een groot voordeel van zichzelf sturende medewerkers en/of collega’s is dat zij vanuit intrinsieke betrokkenheid medeverantwoordelijkheid nemen voor de beoogde resultaten. Dat uit zich in:

 • het actief meedenken over gewenste resultaten,
 • het zelfstandig beoordelen van behaalde resultaten,
 • oplossingsgericht meedenken over verbeterplannen en -acties,
 • resultaatgerichte afspraken maken en/of
 • kritisch kijken naar hun eigen rol in het gehele proces.


In de training Coachend leidinggeven en begeleiden richten we ons op het coachen van individuen en teams. We reiken instrumenten aan en trainen vaardigheden waarmee de deelnemers de principes van coaching in alle denkbare situaties kunnen toepassen. We sluiten daarbij aan op reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Ruim 90% van de trainingstijd wordt besteed aan oefenen en evalueren. Ervarend leren staat centraal in onze trainingen; niet met behulp van rollenspellen en/of van te voren bedachte cases, maar aan de hand van eigen ingebrachte actuele problematiek. Van de deelnemers wordt dus verwacht dat zij zelf thema’s, problematiek en/of onderwerpen in kunnen brengen. Aan het eind van deze training:

 • kun je resultaatgericht sturing geven aan zelfsturing en weet je het verschil tussen instrueren en coachen,
 • kun je het analytische brein stimuleren door de vaardigheden ‘vragen stellen’ en ‘luisteren en doorvragen’ structureel in verschillende praktijksituaties toe te passen,
 • kun je het middel ‘visie’ op een sturende (en dus een coachende) wijze inzetten,
 • ben je in staat sturende doelen en afspraken te formuleren,
 • kun je resultaatgericht sturing geven aan mensen die onvoldoende functioneren,
 • kun je groepsprocessen analyseren en acties ondernemen die ervoor zorgen dat een groep beter gaat samenwerken,
 • kun je oorzaken benoemen voor het ontstaan van conflicten en heb je een aantal instrumenten tot je beschikking om deze op te lossen,
 • ben je in staat te voorkomen verwachtingen te wekken of te aanvaarden die je niet waar kunt maken.

De eerstvolgende cyclus vindt plaats op: 9 september, 7 oktober, 28 oktober en 18 november 2021. Deze training is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de betreffende inhoud, ongeacht zijn of haar functie en/of vooropleidingsniveau. In de kosten voor deze training is het cursusmateriaal inbegrepen. De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Inschrijven kan tot 21 augustus 2021 (maar de ervaring leert dat ook deze training snel volloopt) door een e-mail te sturen naar info@urcoaching.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.