Kennismaken
Onderscheid
Opleidingsaanbod
De afgelopen periode
Udo Ras
Contact
Publicaties
Overdenking
Algemene voorwaardenHieronder een selectie uit de projecten die we hebben uitgevoerd in de periode van september t/m november 2022. • Bij autoschadebedrijf Möller in Rotterdam hebben we voor het management een 2-daagse training verzorgd waarin het thema Verbinding centraal stond. Elke deelnemer heeft een plan van aanpak gepresenteerd voor een casus/situatie waarin hij het moeilijk vindt om verbinding met een medewerker te maken. Dit kan worden veroorzaakt doordat iemand in zijn allergie zit, of door iets waardoor hij regelmatig in een van de rollen van de dramadriehoek terecht komt. Ook zou deze casus/situatie drijfsel (gedachten die in je hoofd blijven rondtollen) kunnen veroorzaken of tot een geheim of verborgen agenda kunnen leiden. Mede door het zich kwetsbaar op durven stellen is deze 2-daagse training een groot succes geworden. Er wordt binnen het bedrijf onderling nog vaak aan gerefereerd!

 • Voor de DCW in Enschede geven we momenteel aan alle kadermedewerkers de incompany-versie van de training Communicatiestijlen. De DCW verzorgt beschut werk voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deelnemers leren hoe zij de vaak onbewuste sociale behoeften van collega’s kunnen interpreteren en hoe zij hun eigen communicatie daarop kunnen afstemmen. Hierdoor worden mogelijke stresssituaties voorkomen. Uiteraard is deze training ook weer volledig afgestemd op hun werkzaamheden.

  Inmiddels geven we aan een aantal teams een verdiepingstraining Communicatiestijlen. In deze training maken de deelnemers een communicatieplan waarmee zij in een periode van 6 weken hun eigen communicatie bewust afstemmen op de primaire sociale behoeften van een collega. Dit om wederzijdse stress te verminderen en ervoor te zorgen dat de onderlinge samenwerking verbetert.

 • Op het Westerhonk begeleiden we een groep gedragsdeskundigen met het ontwikkelen van een visie. Door het geringe onderlinge contact in de Coronaperiode en een aantal personeelswisselingen had deze groep behoefte aan een duidelijke koers, met duidelijke doelen en heldere afspraken. Na de eerste bijeenkomst hebben zij al een conceptvisie opgesteld. Deze wordt in december definitief geformuleerd en vastgesteld, waarna zij een eerste aantal doelen gaan formuleren om hun visie te realiseren. In januari en februari 2023 volgen nog evaluatiebijeenkomsten.

 • Voor AS opleidingen, een organisatie die zich richt op het scholen van ambtelijk secretarissen, voeren we momenteel de 2-daagse training Persoonlijke coachvaardigheden uit. In deze training leren ervaren ambtelijk secretarissen hoe zij met behulp van een aantal essentiële coachvaardigheden een professionele gesprekspartner kunnen zijn in hun medezeggenschapsraad. Deze training wordt afgesloten met een eindopdracht die de deelnemers in hun eigen praktijk binnen 6 weken moeten uitvoeren.

  In 2023 kunt u ook weer de 4-daagse open training Coachend leiding geven en begeleiden volgen. Op de pagina Opleidingsaanbod/Open opleidingsprogramma’s vindt u de data.

 • Een groep van 8 ondernemingsraadleden van het ziekenhuis Vie Curi in Venlo volgt in deze periode de 2,5-daagse training Communicatiestijlen. Deze ondernemingsraad biedt elke zittingsperiode haar leden deze training aan. Het feit dat de mensen die deze training volgen op eenvoudige wijze, zonder een ander mens te worden, bewust hun communicatie kunnen aanpassen in de samenwerking met anderen, is voor deze ondernemingaad van groot belang. Het levert veel ontspanning en resultaat op. Hierdoor verloopt de onderlinge samenwerking prettig en effectief.

  In 2023 verzorgen we ook een nieuwe open versie van deze training, die toegankelijk is voor iedereen. Op de pagina Opleidingsaanbod/Open opleidingsprogramma’s vindt u de data.

 • Naast de bovenstaande projecten hebben we de afgelopen periode ook weer veel mensen individueel gecoacht. Het is fijn om te constateren dat mensen het prettig en zinvol vinden om, samen met een coach, in een of meerdere gesprekken hun gedachten te ordenen. Het doel van deze individuele coaching is altijd dat mensen de voor hen juiste keuzes gaan maken. Voor ons een dankbare taak, voor de mensen die worden gecoacht vaak een opluchting en een helder overzicht van de mogelijkheden die zij hebben om invloed uit te kunnen oefenen op hun situatie.