Kennismaken
Onderscheid
Opleidingsaanbod
De afgelopen periode
Udo Ras
Contact
Publicaties
Overdenking
Algemene voorwaarden

Ons bureau wordt coachend geleid door Udo Ras. Hij heeft jarenlang ervaring als docent lichamelijke opvoeding in het onderwijs. Daar hield hij zich bezig met op zelfsturing gerichte leerprocessen. Sinds 1995 ontwikkelt hij trainingen voor managers, begeleiders en docenten gericht op coaching en zelfsturing. Coaching is voor hem meer een levenswijze dan een methodiek. Hij is een zelfsturende coach, bij wie theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zijn uitdaging ligt in het op gang brengen van een bewustwordingsproces om van daaruit, op een geheel eigen wijze, doelstellingen te formuleren en te realiseren. Middels de kunst van het vragen stellen slaagt hij er bij uitstek in mensen bewust te laten waarnemen en acties te laten ontplooien die leiden tot betere prestaties.

Udo Ras geeft een gedeelte van onze trainingen zelf.